0
50
100

Beschrijving

Het BIPT stelt de kaarten van de “vaste” atlas samen op basis van de gegevens die worden meegedeeld door de operatoren. Deze kaart geeft de geaggregeerde dekkingspercentages weer van de verschillende beschikbare snelheden. De huidige kaart geeft de beschikbare snelheden tussen 1 en 1000+ Mbps.

Door in te zoomen op de kaart of door een adres op te zoeken wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de beschikbare download- en uploadsnelheden en technologieën per netwerkoperator op het adres.

De opgesomde technologieën zijn:

  • HFC of Hybrid Fiber Coaxial network (hybride coaxiale glasvezelnetwerken), een vast breedbandnetwerk dat internetdiensten levert op een netwerk bestaande uit glasvezel en coaxkabels voor de laatste kilometer.
  • FTTH of Fiber to the Home, een vast breedbandnetwerk dat internetdiensten levert op een netwerk bestaande uit glasvezel tot op het adres.
  • xDSL of Digital Subscriber Lines, een familie van technologieën die glasvezel gebruikt voor haar kernnetwerk en telefoonlijnen voor de laatste kilometer (lengte van de laatste kilometer kan variëren tussen verschillende DSL-technologieën).

Andere operatoren kunnen diensten leveren via de netwerken op deze kaart. Het BIPT publiceert enkel de dekkingsgegevens van de vermelde netwerkoperatoren. Zo kunnen eindgebruikers op het netwerk van Proximus naast Proximus zelf ook bijvoorbeeld bij Edpnet, Hermes Telecom, Cybernet, Scarlet, Mobile Vikings en United Telecom, en op de netwerken van Telenet en VOO kunnen naast Telenet en Voo zelf ook bij onder andere Orange terecht.

De overige netwerken (Fiberklaar, Unifiber en Fluvius) zijn passieve netwerken. Deze bedienen geen eindklanten rechtstreeks, maar verhuren hun netwerk aan operatoren die wel diensten verkopen aan eindklanten. Op deze netwerken kan de eindklant dus ook terecht bij voornoemde operatoren.

De glasvezeluitrol in België evolueert momenteel sterk, waardoor de vermelde gegevens op uw adres niet meer up-to-date zouden kunnen zijn. Indien u meer informatie wenst over de aanwezigheid van glasvezel op uw adres, en de geplande uitrol ervan, verwijst het BIPT door naar de FTTH-kaart: https://www.bipt-data.be/en/projects/atlas/ftth."

Voor meer informatie over de internetdiensten die best beantwoorden aan jouw behoeften, ga naar: https://www.bestetarief.be/#/home

Gelieve rekening te houden met het feit dat de op de kaart gepubliceerde snelheden de maximaal haalbare snelheden zijn die het netwerk kan bieden en niet noodzakelijk samenvallen met de snelheden die op het adres worden aangeboden. De werkelijk ontvangen snelheid is afhankelijk van het aanbod waarop de eindgebruiker is geabonneerd.


Werkwijze

De huidige gegevens voor elk adres worden verzameld in de inventaris van de adressen in België. De informatie over de adressen is beschikbaar via de volgende gewestelijke adressenbestanden: het CRAB (Vlaams Gewest), URBIS (Brussels Gewest) en het PICC (Waals Gewest).

Op basis van de aldus verzamelde gegevens berekent het BIPT de geaggregeerde dekkingspercentages in termen van huishoudens en bevolking voor de verschillende geografische gebieden van het land die op de kaart worden weergegeven. Om praktische redenen kan het BIPT niet verifiëren of deze gegevens juist zijn. Er wordt echter wel gekeken naar de coherentie en op de kaart worden enkel de gegevens weergegeven die plausibel worden geacht.

Informatie