Beschrijving

Het BIPT stelt de kaarten van de “vaste” atlas samen op basis van de gegevens die worden meegedeeld door de operatoren. Die gegevens worden verzameld voor elk adres van de inventaris van de adressen in België. De informatie in verband met de adressen is beschikbaar via de volgende regionale dataregisters: het CRAB (Vlaams Gewest), URBIS (Brussels Gewest) en het PICC (Waals Gewest).

Op basis van de aldus verzamelde gegevens berekent Statbel, het Belgishe statistiekbureau, de geaggregeerde dekkingspercentages in termen van huishoudens en bevolking, voor de verschillende geografische gebieden van het land die op de kaart worden weergegeven. Het BIPT verifieert niet of deze gegevens juist zijn. Toch wordt gekeken naar de coherentie en geeft het op de kaart enkel de gegevens weer die plausibel worden geacht.

Om praktische redenen is het BIPT immers niet in staat om de juistheid van de gegevens na te gaan. Daarvoor moet in elk huishouden gecontroleerd worden of de verbindingssnelheid die door de operator wordt vermeld voor een gegeven adres, wel degelijk overeenstemt met wat dat huishouden krijgt. Campagnes om de vaste verbindingssnelheid te meten zijn in theorie wel denkbaar, maar zijn in de praktijk erg duur en logistiek gezien heel ingewikkeld om aan te pakken.

Operatoren laten u weten welke snelheid beschikbaar is op uw adres:

Informatie