Beschrijving

Het BIPT stelt de kaart met de status van de FTTH-uitrol samen op basis van de gegevens die worden meegedeeld door de operatoren die een dergelijk glasvezelnetwerk uitrollen. De gegevens bevatten de zones waarin de operatoren FTTH uitgerold hebben of in de nabije toekomst zullen uitrollen. In deze zones is het voor een eindgebruiker in principe mogelijk (of zal dit op korte termijn mogelijk zijn) om zich aan te sluiten op een glasvezelnetwerk tot in zijn woning.

De kleur van de zones geeft aan hoeveel operatoren in die zones hun FTTH-netwerk uitgerold hebben. Een label geeft tevens aan welke operator het FTTH-netwerk uitgerold heeft en welke operatoren internetdiensten aanbieden over dit netwerk. De lijst van beschikbare operatoren op een netwerk wordt door de operatoren aan het BIPT bezorgd.

Deze kaart wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt en heeft tot voornaamste doel de evolutie van de uitrol van FTTH in België weer te geven, omdat de uitrol van dit type netwerk nu volop bezig is. Het BIPT benadrukt evenwel dat ook andere vaste breedbandnetwerken, zoals de HFC-netwerken van de kabeloperatoren, aan het Europese criterium van een VHCN of netwerk van zeer hoge capaciteit kunnen voldoen en hoge breedbandsnelheden kunnen aanbieden. Deze kaart geeft louter de uitrolstatus van de FTTH-netwerken in België weer. Actueel beschikbare snelheden (over alle breedbandnetwerken) op uw adres kunnen geraadpleegd worden op de websites van de operatoren. Een complete kaart met de meer gedetailleerde dekking van de vaste breedbandnetwerken in België kan geraadpleegd worden op de Atlas van vaste lijnen op deze website.

Meer info over glasvezel en FTTH kan gevonden worden op https://www.glasvezelinfo.be.

Informatie

Disclaimer

Het BIPT verifieert niet of deze gegevens juist zijn. Om praktische redenen is het BIPT immers niet in staat om de juistheid van de gegevens na te gaan. Toch wordt gekeken naar de coherentie en geeft het op de kaart enkel de gegevens weer die plausibel worden geacht.