Indicators

Download CSVDownload Excel
Base
Carrefour Mobile
Mobile Vikings
Orange
Proximus
Scarlet
SFR
Telenet
VOO
Base / Telenet Group
Telenet Group

De omschrijving

Percentage antwoorden binnen 120 seconden of minder

Definitie en reikwijdte

Percentage oproepen naar de helpdesk waarvoor de gemiddelde duur die verstrijkt tussen het einde van het welkomstbericht en het contact met een menselijke telefonist minder bedraagt dan 2 minuten. Cijfers zijn berekend op basis van gegevens die zijn verzameld bij operators. Het BIPT kan de volledigheid of nauwkeurigheid van de verwerkte informatie niet garanderen. Het BIPT is niet verantwoordelijk voor de weergegeven waarden.

Bron

BIPT, operatoren