Atlas mobiel
Dekkingskaarten m.b.t. mobiel signaal verstrekt door operatoren. Elke operator deelt aan het BIPT zijn geraamde mobiel-signaaldekking op het Belgische grondgebied mee.
Gebruikerservaring
Verschillende indicatoren van de gebruikerservaring op de Belgische mobiele netwerken.
Crowdsourcing
Mobiele dekking gemeten door het publiek. Een toepassingsgerichte mobiele app gebruikt uw smartphone om de mobiele dekking en mobiele-datasnelheid te evalueren.
Atlas van vaste lijnen
Internetdekkingskaarten verstrekt door operatoren. Elke operator deelt aan het BIPT zijn geraamde internetdekking via vaste telefoonlijn op het Belgische grondgebied mee.
Barometer
Verschillende prestatie-indicatoren van Belgische mobiele operatoren en internetproviders.