Atlas mobiel
Dekkingskaarten m.b.t. mobiel signaal verstrekt door operatoren. Elke operator deelt aan het BIPT zijn geraamde mobiel-signaaldekking op het Belgische grondgebied mee.
Rijtesten
Mobiele dekking gemeten door de vloot speciaal uitgeruste wagens van het BIPT die op de Belgische wegen rijden.
Crowdsourcing
Mobiele dekking gemeten door het publiek. Een toepassingsgerichte mobiele app gebruikt uw smartphone om de mobiele dekking en mobiele-datasnelheid te evalueren.
Atlas van vaste lijnen
Internetdekkingskaarten verstrekt door operatoren. Elke operator deelt aan het BIPT zijn geraamde internetdekking via vaste telefoonlijn op het Belgische grondgebied mee.
Barometer
Verschillende prestatie-indicatoren van Belgische mobiele operatoren en internetproviders.