Uitvoerig
Volgens zone
0
50
100

Beschrijving

BIPT stelt dekkingkaarten voor mobiele communicatie (Atlas) op op basis van gegevens die door de operators zijn verstrekt. Deze gegevens worden gecorrigeerd op basis van de drive tests voordat elke update plaatsvindt.

Het BIPT verricht die tests over het gehele Belgische grondgebied. Om gepubliceerd te kunnen worden, moeten de kaarten voldoen aan een minimaal niveau van betrouwbaarheid. De kaart geeft de aanwezigheid van een signaal weer op basis van de sterkte ervan (voldoende, goed of zeer goed signaal).

Informatie

Disclaimer

Sommige operatoren gebruiken een techniek voor netwerkbeheer, RSRP boosting genaamd, die erop gericht is de prestaties van hun 4G-netwerk te verbeteren. De impact van RSRP boosting op de prestaties kan naargelang van de omstandigheden positief of negatief zijn. De operatoren kunnen opteren voor verschillende strategieën ten opzichte van RSRP boosting. Dit laatste kan met verschillende intensiteitsniveaus worden gebruikt op het volledige grondgebied of in delen ervan. Dat verschil in strategie heeft een impact op de dekkingskaarten. De dekking van de operatoren die gebruikmaken van RSRP boosting lijkt immers beter dan die van operatoren die er geen gebruik van maken.

RSRP boosting leidt ook ertoe dat het aantal streepjes, die de kwaliteit van de dekking aangeven en die op de smartphones verschijnen, verhoogd wordt. Vandaar dat het mogelijk is dat hoewel een signaal in een bepaalde zone in het oranje verschijnt (voldoende), de kwaliteit van de gebruikerservaring daar niet optimaal is. Om een vollediger beeld van de kwaliteit te krijgen, meet het BIPT ook de ervaren kwaliteit op de mobiele netwerken. Het vult zijn onderzoek naar de dekking bovendien aan via de verzameling van gegevens die direct van op het terrein komen.