Help ons deze kaart te vervolledigen

Download onze app en word lid van een groep van vrijwillige crowdsourcers.

Beschrijving

De crowdsourcinggegevens worden verzameld via de applicatie BIPT speedtest. Ze worden verstrekt door de burgers op basis van metingen via hun smartphone op het terrein, automatisch en met regelmatige tussenpozen.

Het BIPT verifieert niet of deze gegevens juist zijn. Toch wordt gekeken naar de coherentie en geeft het op de kaart enkel de gegevens weer die plausibel worden geacht. De statistische representativiteit van de resultaten is niet gewaarborgd, aangezien die afhankelijk is van het aantal verzamelde meetpunten. Dat aantal hangt dan weer af van het aantal personen die de applicatie hebben gedownload en die binnen een gegeven zone meetpunten opleveren. Ten slotte moet men weten dat het BIPT niet in staat is om de testvoorwaarden en -omgeving te controleren.

Dat betekent bijvoorbeeld dat sommige tests worden uitgevoerd binnen of buiten de woning en dat ook het soort van gebruikte smartphone verschilt. Om ten slotte representatief te zijn vereisen de op de kaart weergegeven gegevens een groot aantal punten en dus deelnemers. Om die redenen heeft het BIPT in het huidige stadium beslist om enkel maar geaggregeerde gegevens te tonen.

Informatie

Grafieken

Signaalsterkte (dbm) doorheen de tijd

Vergelijking van signaalsterkte (dbm)

Aantal metingen doorheen de tijd

Vergelijking van aantal metingen

Aantal toestellen doorheen de tijd

Vergelijking van aantal toestellen